Dotacja z UE

Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Jeżeli rzecz nie narusza warunkow bezpieczeństwa, zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo niezwłocznie w terminie późniejszym, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
Sklep internetowy
Jawornik 510

32-400 Myślenice

Pobierz Formularz zwrotu

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia produktów do Klienta, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub wysłana pocztą elektroniczną i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
Sklep internetowy
Jawornik 510

32-400 Myślenice

lub na adres e-mail: sklep@paese.pl 

Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego dostępnego pod poniższym linkiem.

Pobierz Formularz reklamacji


Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

Jeżeli dokonujecie Państwo zakupów jako konsumenci przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) możecie zwrócić się Państwo z wnioskiem o udzielenie pomocy do właściwego Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,
b) możecie Państwo wnioskować o rozpoznanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c) możecie Państwo wnioskować do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wszczęcia postępowania mediacyjnego.

Informujemy, że podjęcie dalszych działań na podstawie Państwa wniosków o których mowa powyżej może być uzależnione od decyzji Sprzedawcy co do wyrażenia zgody na takie rozwiązanie sporu.

Ponadto przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń poprzez platformę interaktywną ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE.

Link do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W myśl art. 1 ww. rozporządzenia celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

Nasz kontaktowy adres e-mail: sklep@paese.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 5442 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-15
Kocham Wasze produkty, kiedyś nimi handlowałam w swoim sklepie i już wtedy poznałam ich wielką wartość. Są piękne i doskonałe , tak trzymać. Kocham Polskie produkty.
2024-05-15
Wszystko świetnie, polecam!
pixel